ਕੈਥਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਕੈਥਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ

ਕੈਥਰੀਨ ਇੱਕ womanਰਤ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਇੱਕ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ ਕੈਥਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ.

ਕੈਥਰੀਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਕੈਥਰੀਨ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀ "ਰਤ" ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ, ਇਬਰਾਨੀ ਜਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਤੋਂ ਆਏ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਇਰਲੈਂਡ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ.

ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿਚ ਕੈਥਰੀਨ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਇਹ expressionਰਤ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਉਹ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰਾ ਵਿਅਕਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਦੇਣ ਲਈ ਸੁਣਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਸਦੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਤਾ ਰਿਹਾ, ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਏ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਅਤੇ ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੈਥਰੀਨ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਉਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੁਆਰਾ ਹੈ. ਉਸਦੀ ਇੱਕ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਾਰਗ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਇਸਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਉਹ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੰਭਵ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਵੀ ਹੈ.

ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੋਵੇ, ਉਸਦੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਉਸਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੁਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਦਾ, ਪਰ ਉਸਾਰੂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਰਤ ਹੈ. ਬੇਸ਼ੱਕ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੂਜਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ. ਉੱਥੇ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗਾ।

ਕੰਮ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ, ਕੈਥਰੀਨ ਇੱਕ visionਰਤ ਹੈ ਜੋ ਦਰਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਤਮਕ ਹੁਨਰਾਂ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਨਵੀਨਤਮ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਅਤੇ ਫੈਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵਿਗਿਆਨ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ. ਇਸਦੇ ਮਹਾਨ ਗੁਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ.

ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੈਥਰੀਨ ਕੋਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਰੁਝਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਧੁਨਿਕ ਹੋ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਫੈਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕੰਪਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀਅਰ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਵਿਗਿਆਨ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨੂੰਨ ਹੈ. ਇਸਦਾ ਗੁਣ ਡਾਟਾ ਅਤੇ ਗਣਿਤ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਹੈ.

ਕੈਥਰੀਨ ਨਾਮ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ਜਾਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ?

ਇਸ femaleਰਤ ਨਾਮ ਦਾ ਮੂਲ ਥੋੜਾ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ. ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸਦਾ ਇੱਕ ਆਇਰਿਸ਼ ਮੂਲ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੂਸਰੇ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਯੂਨਾਨੀ ਤੋਂ ਆਇਆ ਹੈ. ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅਨੁਵਾਦ "ਸ਼ੁੱਧਤਾ" ਵਜੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਉਸ ਦਾ ਸੰਤ 29 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ.

ਇਸ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੈਥੀ, ਕੈਟੀ ਜਾਂ ਕੈਟੀ.

 ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਥਰੀਨ

ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ:

 • ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਕੈਟਲੀਨਾ o ਕੈਟਰੀਨਾ.
 • ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਥਰੀਨ o ਕੈਥਰੀਨ. ਇਕ ਹੋਰ ਰੂਪ ਹੈ ਕੈਰਨ.
 • ਇਤਾਲਵੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਓਗੇ ਕੈਟਰੀਨਾ.
 • ਜਰਮਨ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਥਾਰੀਨਾ.
 • ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਿੱਚ, ਨਾਮ ਹੈ ਕੈਥਰੀਨ.

ਕੈਥਰੀਨ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ

 • ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਕੈਥਰੀਨ ਜ਼ੈਡ ਜੋਨਸ.
 • ਕੈਥਰੀਨ ਵਾਟਰਸਨ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਭਿਨੇਤਰੀ ਹੈ. ਕੈਥਰੀਨ ਪੋਰਟੋ ਜਾਂ ਕੇਐਮ ਜੇਗਲ ਵਰਗੀਆਂ ਹੋਰ ਅਭਿਨੇਤਰੀਆਂ ਵੀ ਹਨ.

ਜੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲੇਖ ਕੈਥਰੀਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨ ਲਈ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਨਾਂ ਜੋ ਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ.


? ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੂਚੀ ਬਰਟਰੈਂਡ ਰਸੇਲ, ਐਂਟੀਨੋਰ ਨਾਸੇਂਤੇਸੋ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਲੀਓ ਐਂਟੋਨੀਓ ਡੀ ਨੇਬ੍ਰਿਜਾ.

"ਕੈਥਰੀਨ ਦੇ ਅਰਥ" ਤੇ 11 ਟਿੱਪਣੀਆਂ

 1. ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਹੈ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਨੁੱਖੀ, ਬਹੁਤ ਨੇਕ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਦਾਰ ਹਾਂ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਣਾ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੱਸਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਈਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹਾਂ ਰੱਬ ਦੀ ਇੱਕ ਧੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ

  ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
 2. ਹਰ ਚੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਅਤੇ ਰਾਏ ਦੇਣ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਮਦਦ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਖੈਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਉਸਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ

  ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ
 3. ਓਹ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਵਰਣਨ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀ. ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ??. Xk ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ xk ਮੈਂ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਯੋਗ ਸਾਰੀ ਰਾਣੀ ਹਾਂ ??????

  ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ

Déjà ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਿੱਪਣੀ