ਇਬਰਾਨੀ ਨਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)

ਇਬਰਾਨੀ ਨਾਂ (ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ)

ਬੱਚੇ ਲਈ ਨਾਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਤੱਥ ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਰਜ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋੜਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਗੇ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੇ ਅਜਿਹਾ ਮੂਲ ਨਾਮ ਵਰਤਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਇਆ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਮ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੇਖਣ ਨਾਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰਾ ਲਗਦਾ ਹੈ? ਕੁਝ ਮਾਪੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਚੁਣਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਬਰਾਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਬਰਾਨੀ ਨਾਂ

ਅੱਜ ਦੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੂਚੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ ਕੁੜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ ਨਾਮ. ਅਸੀਂ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੰਤਮ ਚੋਣ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਚਾਰ ਲਓ. ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਇਸ ਲੇਖ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਲੇਖ ਹਨ ਜੋ ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਇਬਰਾਨੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ?

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਆਓ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਸਿੱਖੀਏ ਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅਫਰੋ-ਏਸ਼ੀਅਨ ਭਾਸ਼ਾ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ. ਇਸਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ, ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਯੁੱਗ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗਈ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਹੂਦੀ ਜਾਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੋਲਿਆ ਜਾਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ.

ਇਬਰਾਨੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਗਭਗ 3000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨੇੜਿਓਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਦਰਅਸਲ, ਇਬਰਾਨੀ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੂਸਾ ਜਾਂ ਡੇਵਿਡ.

ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ Womenਰਤਾਂ ਅਤੇ ਮਰਦਾਂ ਦੋਵਾਂ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ ਨਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ.

ਕੁੜੀ ਜਾਂ forਰਤ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ ਨਾਂ

ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬੱਚੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਸੂਚੀ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ ਨਾਂ.

 • Avia
 • ਗੈਲ
 • ਲਿਵਨਾ
 • ਜ਼ਿਵਿਟ
 • ਆਹੂਵਾ
 • ਇਸ ਵਿੱਚ
 • ਅਥਾਲੀਆ
 • Ariel
 • ਡਾਲੀਆ
 • ਪਾਜ਼
 • ਤਾਮਾਰ
 • ਦਾਸਾਹ
 • ਮਾਰਨੀ
 • ਅਵੀਗੇਲ
 • ਲੀਟ
 • ਬੇਰਾਚਾ
 • ਲਾਇਅਰ
 • ਸ਼ਚਰ
 • ਹੋਦਿਆਹ
 • ਅਡੇਨਾ
 • ਮੀਕਲ
 • ਇਲਾਨਾ
 • ਨੋਆ
 • ਸ਼ਲੋਮਿਟ
 • ਬਿਤਿਆਹ
 • ਜ਼ੀਪੋਰਾਹ
 • ਕੈਲੀਲਾ
 • ਅਚਿਨੋਆਮ
 • ਓਰਲੀ
 • ਅਲੀਸ਼ੇਵਾ
 • ਯੇਮੀਮਾ
 • ਅਵਿਟਲ
 • ਰੂਟ
 • ਹਿੱਲ ਗਿਆ
 • ਗਿਲਾਹ
 • ਯਾਰਡਨ
 • ਸਰਾਏ
 • ਸਮਦਰ
 • ਨੋਆਹ
 • ਡੋਰਿਟ
 • ਅਦੀਨਾ
 • ਅਮੀਰਾ
 • ਨਾਓਮੀ
 • ਆਡਵਾ
 • ਚਾਗਿਤ
 • ਨੀਲੀ
 • ਚੰਨਾਹ
 • ਬ੍ਰਾਚਾ
 • ਐਫਰਾਟ
 • Aliya
 • ਰੱਸੀ
 • ਯੋਨੀਨਾ
 • ਯੇਨ
 • Rina
 • ਨੌਗਾਹ
 • ਯਾਫੀ
 • Tahlia
 • ਲੀਹੀ
 • ਇਨਬਲ
 • ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹੋ
 • ਸ਼ੀਰਾ
 • ਆਇਲਾ
 • ਬੈਟ-ਸ਼ੇਵਾ
 • ਮਲਕਾ
 • ਡਹਲੀਆ
 • ਮਾਰਗਲੀਤਾ
 • ਹਾਜਰਾ
 • ਦਲੀਲਾਹ
 • ਵਰਦਾਹ
 • ਤੀਰਟਜ਼ਾਹ
 • ਮੀਟਲ
 • ਮਾਚਲਤ
 • ਹੇਰੁਤ
 • ਲਿਓਰਾ
 • ਓਰਾ
 • ਮੋਰੇਨ
 • ਅਵੀਵਾ
 • ਅਲੋਨਾ
 • ਹਦਾਸ
 • ਅਦਾਰਾ
 • ਯਾਰੋਨਾ
 • ਹੰਨਾਹ
 • ਮਿਖਯਹੁ
 • ਸ਼ਮੀਰਾ
 • ਓਰੀ
 • ਸਿਗਲ
 • ਸਰਿਤ
 • ਅਨਾਬ
 • ਨਿਤਜ਼ਾ
 • ਹੈਗਿਟ
 • ਤਾਲਿਆ
 • ਮਾਰਨੀ
 • ਰੋਨਿਤ
 • ਬਾਤਿਆ
 • ਰਜ਼ੀਏਲਾ
 • ਓਫਿਰ
 • ਏਲੀਆਨਾ
 • ਮੇਅਟਲ
 • ਸਿਪੋਰਾਹ
 • ਸ਼ਨੀ
 • ਮੀਰਾ
 • ਮੇਰਵ
 • ਅਲੀਜ਼ਾ
 • ਰਾਣੀ
 • ਦੀਨਾਹ
 • ਨਾਹਲ
 • ਡਵੋਰਹ
 • ਅਲੀਯਾਹ
 • ਸ਼ੈਫਟਜ਼ੀ-ਬਾਹ
 • ਕੇਤਜ਼ੀਆਹ
 • ਤਿੱਜਪੋਰਾਹ
 • ਰੋਨਾ
 • ਕਿਫਾਇਤੀ
 • ਲੇਆਹ
 • ਬਾਸ਼ੇ
 • ਬਾਸਮਤ
 • ਨਾਮਾ
 • ਡਿਕਲਾਹ
 • ਟਿਕਵਾ
 • ਚਾਵਾਵਾ
 • ਐਡਨਾਹ

ਇਬਰਾਨੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਅਨੰਤ ਸੂਚੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕੋ. ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਇਬਰਾਨੀ ਨਾਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਖਰਕਾਰ ਉਹ ਚੁਣਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ.

 • ਯਿਸ਼ਾਈ
 • ਨੀਰ
 • ਯੇਰਡ
 • ਲੇਵੀ
 • ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੂੰ
 • ਮੈਟੁਸ਼ੇਲਚ
 • ਯਾਦਨ
 • ਅਮਰਾਮ
 • ਯਾਨੀਵ
 • ਦਾਨ
 • ਜ਼ਿਯੋਨ
 • ਅਲੀਸ਼ਾ
 • ਉਜ਼ੀ
 • ਐਲੀਫਲੇਟ
 • ਯਿਫਟਾਚ
 • ਮੈਤਨਯਾਹੂ
 • ਡੋਰ
 • ਅਰੀਹ
 • ਡੋਰੋਨ
 • ਬਿਨਯਾਮੀਨ
 • ਅਜ਼ਰਾ
 • ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ਼
 • ਯੇਹੋਨਾਤਨ
 • ਓਵਾਡੀਆ
 • ਅਵਿਹੁ
 • ਉਦੀ
 • ਅਫ਼ਰਾਈਮ
 • ਸਾਗੀ
 • addir
 • ਤਲਮਾਈ
 • ਇਸ ਲਈ
 • ਮੁਰੰਮਤ
 • ਮੋਰਦੇਚੈ
 • ਹੀਰਾਮ
 • ਚਾਈਮ
 • ਨਾਦਵ
 • ਮੋਰੇ
 • ਕੇਫਿਰ
 • ਓਫਰ
 • ਅਹਿਦ
 • ਸ਼ਾਈ
 • ਅਗਮ
 • ਕਯਿਨ
 • ਅਵਨੇਰ
 • ਚੇਜ਼
 • ਯੇਹੂਦੀ
 • ਸ਼ਰਾਗਾ
 • ਤੁਸੀਂ ਚੂੰਡੀ ਮਾਰੋ
 • ਯਾਕੋਵ
 • ਰਾਏ
 • Or
 • ਆਸਾਫ
 • ਬਾਰੁਖ
 • ਐਲਨ
 • Omer
 • ਮਾਓਰ
 • Shay
 • ਗੇਰਸ਼ੋਨ
 • Shalom
 • ਸ਼ੇਰਗਾ
 • ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ
 • ਨੇਰੀਆਹ
 • ਅਵੀਰਾਮ
 • ਯੈਕੋਵ
 • ਈਜ਼ਰ
 • ਸ਼ਤਾਨ ਨੇ
 • ਦਰਿਆਵਾਸ਼
 • ਹਿਲੇਲ
 • ਮਾਯਾਨ
 • ਸ਼ਚਰ
 • ਨੂਹ
 • ਏਰੇਜ਼
 • ਆਦਮ
 • ਹੈਰੋਨ
 • ਪੇਲੇਗ
 • ਨੋਮ
 • ਲੇਵੀ
 • ਅਰਨ
 • ਅਵੀ
 • ਏਲੀ
 • ਬੋਅਜ਼
 • ਥੀਮ
 • ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
 • ਬੇਲਸ਼ਾਟਜ਼ਰ
 • ਆਦਿ
 • ਗੋਲਿਆਟ
 • ਮਤਨ
 • ਈਆਲ
 • ਯਾਰਡ
 • ਅਮੀਚਾਈ
 • ਸ਼ੇਮ
 • ਸ਼ੇਲੋਮੋਹ
 • ਯੇਦੀਦਿਆਹ
 • ਅਲੀਹੁ
 • ਬਾਰੂਕ
 • ਡੌਰਰ
 • ਹੋਸ਼ਾ
 • ਊਰੀਅਲ
 • ਸ਼ਿਮਸ਼ੋਨ
 • ਡਰੋ
 • ਨਾਟਨ
 • ਇਮੈਨੁਅਲ
 • ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ
 • ਹੀਵਲ
 • ਮਲਾਚੀ
 • ਮੇਨਾਸ਼ੇ
 • ਅਰੀ
 • ਐਲਕਾਨਾਹ
 • ਮੇਸ਼ੁਲਮ
 • ਹਯਾਮ
 • ਡੇਕੇਲ
 • ਏਲੀਓਰ
 • ਮੇਲੇਕ
 • ਈਟਨ
 • ਅਵੀਵ
 • ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ
 • ਯਾਰੋਨ
 • ਲੂਤ
 • ਟੋਵੀਯਾਹ
 • ਰਯੂਬੇਨ
 • ਚਣੋਖ
 • ਇਤਸ਼ਕ
 • ਜਾਫੀ
 • ਬਾਰਕ
 • ਗੇਦਲਯਾਹੂ

[ਚੇਤਾਵਨੀ-ਨੋਟ] ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹਨ ਉਹ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਹ ਈਸਾਈ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਪੈਰੋਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀ. [ / ਚੇਤਾਵਨੀ-ਨੋਟ]

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਇਬਰਾਨੀ ਸਭਿਆਚਾਰਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਮ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ. ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੇਖਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲੋ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲੇਖ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਲਈ ਇਬਰਾਨੀ ਨਾਂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਲੇਖਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਮ. ਸਾਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਨਾਮ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ!


? ਹਵਾਲਾ ਪੁਸਤਕ ਸੂਚੀ

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਏ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਹਵਾਲਾ ਗ੍ਰੰਥ ਸੂਚੀ ਬਰਟਰੈਂਡ ਰਸੇਲ, ਐਂਟੀਨੋਰ ਨਾਸੇਂਤੇਸੋ ਜਾਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਰਗੇ ਉੱਘੇ ਲੇਖਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਏਲੀਓ ਐਂਟੋਨੀਓ ਡੀ ਨੇਬ੍ਰਿਜਾ.

Déjà ਰਾਸ਼ਟਰ ਟਿੱਪਣੀ