معنای اوریل

معنای اوریل

نامی که ما در این مقاله تجزیه و تحلیل می کنیم مربوط به یک فرد عرفانی است ، اگرچه کاملاً مطمئن است. این فضائل زیادی دارد و اشکالات آن بسیار قابل اغماض نیست. برای خواندن همه چیز درباره او به ادامه مطلب بروید معنی نام اوریل.