Kahulugan ng Zoe

Kahulugan ng Zoe

May mga araw kung nais kong pag-usapan ang ibang pangalan, hindi gaanong madalas sa mga Hispanic na bansa, ngunit maganda. Ang mga ito ay mga pangalan na ang madalas na mahahanap mo ang mga ito ay tila mahalaga sa iyo. Zoe Ito ay isang maikli, mahiwagang, kaaya-aya na pangalan at maraming iba pang mga positibong salita. Ipinaaalala nito sa akin ang aking pagkabata at napakasarap na pagkain. Iyon ang dahilan kung bakit ngayon nais kong kausapin tungkol sa pinagmulan at ng kahulugan ni Zoe.