Kahulugan ng Uriel

Kahulugan ng Uriel

Ang pangalan na pinag-aaralan namin sa artikulong ito ay nauugnay sa isang mistiko na tao, kahit na may kumpiyansa. Marami itong mga birtud at ang mga depekto ay hindi gaanong kapabayaan. Basahin nang malaman upang malaman ang lahat tungkol sa kanya kahulugan ng pangalang Uriel.