Bibliografija o pomenu imen

Kot super navdušen nad filozofijo, jezika, etimologija, leksikologija, onomastika in jezikov na splošno, moramo pogledati nazaj. Že v starem Rimu moramo omeniti pisatelja Marco Terence, eden prvih, o katerem so govorili etimologija y pomen besed. Čeprav se je že drgnil z najboljšimi in najbolj znanimi filozofi vseh časov. Da, tudi filozofija je povezana s to temo in mi je pomagala razumeti številne koncepte, ki jih bomo tukaj odražali.

Ko sem odkril njegovo vejo filozofije jezika, sem našel vse podatke o pomenu, semantiki ali rabi omenjenega jezika in to je še eden od glavnih delov, da lahko razumem ta vznemirljivi svet. Obstaja veliko imen del, ki bi jih lahko omenili, na primer Platon in njegov 'Cratylus', s katerim osebno ostajam eden od pionirjev. V njem filozof govori o odnosih med pomeni in besedami. Torej se govori o 'znanost o imenih«, v katerem nastopa tudi Sokrat.

Bertrand Russell, avtor knjige On Denotation

Čeprav bi izpostavil tudi Lockeja in njegovo delo pri "Eseju o človekovem razumevanju". Ker gre za enega najbolj osredotočenih na tezo in pomenske težave: 'Brez izkušenj je razumevanje prazno'. Citat iz te knjige in nam vedno pomaga, da še bolje razumemo svoje poslanstvo. Zanimivo je opaziti tudi Russella, ki stavi na teorije opisov, ali Leecha, ki omenja konceptualne in asociativne pomene.

Dolžni smo veliko Elio Antonio de Nebrija kdo je bil tisti, ki je objavil prva kastiljska slovnica. Enako kot branje in poslušanje tega, kar je imel povedati, še eden od velikih jezikoslovcev, kot je von Humboldt, ki se je spraševal, ali je jezik tisti, ki ustvarja kulturo, ali za to potrebuje en sam jezik in kdo je avtor obveznega branja. Seveda me je Saussure spremljal na dolgi poti študija, zahvaljujoč prispevku k sodobnemu jezikoslovju.

Zanimiv je bil predlog Jaimeja Balmesa, ki je predlagal, da človek ne more razumeti izraza, šele ko ga slišimo, vendar ga moramo povezati in kasneje ga bomo identificirali. Različni položaji razumevanja tega širokega obsega razumevanja, do katerega je mogoče priti šele po izvedbi različnih odčitkov in študij. Končno ne moremo pozabiti drugih lastnih imen, ki so revolucionirala s svojimi deli, kot so Antenor Nascentes ali Joachim Grzega.

Osnovne knjige in eseji, ki so referenca za učenje

Tu je seznam knjig, ki so me najbolj zaznamovale.

  • Platon. 'Cratylus'. (Dialogi)
  • Terencio Varrón, Marco: 'De Lingua Latina'.
  • Locke, John: 'Esej o človekovem razumevanju'.
  • Gottlob Frege, Friedrich: „O pomenu in označbi“.
  • Russell, Bertrand (1905): 'O označbi'
  • De Nebrija, Elio Antonio (1492): 'Umetnost kastiljskega jezika'.
  • Von Humboldt, Whilhelm (1829): „O primerjalnem jezikoslovju v zvezi z različnimi obdobji jezikovnega razvoja“.

Če želite več informacij o meni, morate vstopiti v razdelek O avtorju.