ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਅਰਥ - ਨਾਮਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼

ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਏ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਨਾਮ?

ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਹੋ. ਚਾਲੂ www.meanings-names.com ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਅਤੇ ਮੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰਤ ਸ਼ਬਦਕੋਸ਼.

ਉਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਮਿਲਣਗੇ. ਤੁਸੀਂ ਮੂਲ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਨ.

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ?

ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਏ ਸੈਂਕੜੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਸੂਚੀ ਹਰ ਸੁਆਦ ਲਈ. ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਹਨ ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ, ਜਰਮਨ, ਬਾਸਕ ਜਾਂ ਕੈਟਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਾਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਮ ਜਾਂ ਵਧੇਰੇ ਰਵਾਇਤੀ ਨਾਮ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਨਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ - ਜੋ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਸ਼ਨੇਬਲ ਸੀ - ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਨਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭ ਰਹੇ ਹੋ.

ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਲਈ ਥੀਮਡ ਨਾਮ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਂ ਬਿੱਲੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ. ਇਹ ਸਧਾਰਨ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਲਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੰਗ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਚੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ.

ਹੇਠਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏ AZ ਤੋਂ ਮੰਗੇ ਗਏ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੈਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਸਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੱਭਣਾ ਸੌਖਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਸਦੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅੱਖਰ ਚੁਣਨਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ.

AZ ਨਾਮ ਸੂਚੀ

H

ਨਾਮ ਜੋ H ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

O

ਓ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂ

T

ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਟੀ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

U

ਉਹ ਨਾਮ ਜੋ ਯੂ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

X

ਨਾਂ ਜੋ X ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Y

ਨਾਂ ਜੋ Y ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

Z

ਨਾਂ ਜੋ Z ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ

ਨਾਮ ਅਰਥ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਕੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਹੈ?

ਇਸ ਪੰਨੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ. ਅਸੀਂ ਨੈੱਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸੰਦਰਭ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹਾਂ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਅਰਥ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੈ.

ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ?

 • ਮੂਲ. ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੂਲ ਬਾਰੇ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ.
 • ਸ਼ਖਸੀਅਤ. ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰੋਮਾਂਟਿਕਤਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤ ਹੋਵੋਗੇ? ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਸੈਂਟੋਰਲ. ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਤ ਕਦੋਂ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ? ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਦੀ ਸਹੀ ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਇਸੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ. ਕਿਹੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਗਲੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਆਪਣੀ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ... ਮਸ਼ਹੂਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਫੈਸ਼ਨਯੋਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ.
 • ਘੱਟ (ਪਖੰਡੀ): ਉਹ ਉਹ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਨੇੜਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਵਜੋਂ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨੇੜਲੇ ਲੋਕ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸਦਾ ਨਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ.
 • ਉਤਸੁਕਤਾ. Namesੁਕਵੇਂ ਨਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਭੇਦ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਹੱਸਦੇ ਹਨ. ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਰੰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਜੱਦੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਦੇਵਤਿਆਂ, ਲੈਂਡਸਕੇਪਸ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਮਹਾਨ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ. ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਹੋਵੋਗੇ ਧੰਨਵਾਦ meaning-nombres.com.
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰੂਪ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਇਤਾਲਵੀ, ਫ੍ਰੈਂਚ ... ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਰੂਸੀ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਧੀਆ ਲੱਗੇ? ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਅਸਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕੋ.
 • ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ?. ਅਜਿਹੇ ਨਾਂ ਹਨ ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹਨ. ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਣ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਫ਼ਾਦਾਰ ਹੈ, ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਨਿਰਭਰ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਕੋਲ ਬੇਵਫ਼ਾ ਹੋਣ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਨਾਮ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ.
 • ਅੰਕ ਵਿਗਿਆਨ. ਨਾਮ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਕਿਸਮਤ ਅਤੇ ਕਿਸਮਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ.
 • ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ: ਪੇਡਰੋ ਦਾ ਮਤਲਬ y ਸੋਫੀਆ ਦਾ ਮਤਲਬ.

ਬੇਬੀ, ਲੜਕੇ ਅਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਲੱਭੋ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਫਤ

ਬੱਚਿਆਂ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ੁਕਵਾਂ ਹੈ. ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੋਵੇਗੀ.

ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਸਦਾ ਮੂਲ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ. "ਟੇਬਲ ਤੇ" ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨਾਲ, ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.

ਲੱਭੋ ਸੰਪੂਰਣ ਨਾਮ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ:

 • ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਮ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹਨ, ਉਹ ਜੋ ਇੱਕ ਰੁਝਾਨ ਬਣ ਗਏ ਹਨ, ਉਹ ਦੁਰਲੱਭ ਜੋ ਪਹਿਲੇ ਪਲਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚੇਗਾ, ਆਧੁਨਿਕ, ਅਸਲ, ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ ....
 • ਅਸਲ ਅਤੇ ਸੁੰਦਰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਲੜਕਾ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਲਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਅਸਲ ਨਾਮ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੋਣ ਮਿਲੇਗੀ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਮੁੰਡਿਆਂ ਲਈ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਨਾਮ y ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਮ.
 • ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਮ. ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਬਣਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੇਵੇਗਾ. ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਜਾਂ ਘੱਟ ਆਧੁਨਿਕ ਨਾਮ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਰਥ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ, ਬਾਈਬਲ ਸੰਬੰਧੀ, ਇਸਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਦਿ.
 • ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮ. ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਨਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਨੁਵਾਦ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਸੂਚੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਾਮ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮਵਿਚ ਕੁਵੈਤ, ਚੀਨੀ, ਜਾਪਾਨੀ, ਇਬਰਾਨੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ. ਅਨੁਸਾਰੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ 'ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ.
 • ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ. ਕਿਸੇ ਪਾਲਤੂ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਚੁਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋ. ਇਹ ਭਾਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਕੁੱਤਿਆਂ ਲਈ ਨਾਮ, ਖਰਗੋਸ਼, ਬਿੱਲੀਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਾਨਵਰ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਸਾਥੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਨਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਲੱਭਣ ਲਈ emਰਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ ਕੁੱਕੜਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਨਾਮ y ਬਿੱਲੀਆਂ ਲਈ ਨਾਮ.

ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਕੀ ਹੈ?

ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂਦਾ. ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਕਾed ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ. ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਭਿੰਨਤਾ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ.

ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਹੈ. ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ  ਸਿਲਵੀਆ, ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਜੋ "ਅਸਾਧਾਰਣ omanਰਤ" ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਲਾਤੀਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ.

ਯੂਨਾਨੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ, ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਉਤਪਤੀ

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨਾਨੀ, ਲਾਤੀਨੀ ਜਾਂ ਐਂਗਲੋ-ਸੈਕਸਨ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹਨ. ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਨਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ. ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਏਲੇਨਾ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਅਸਾਧਾਰਣ", ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਜੋ ਲਾਤੀਨੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.

ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਉਦਾਹਰਣ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਆਂਡਰੇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਯੂਨਾਨੀ ਵਿੱਚ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਦਲੇਰ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ."

ਇੱਕ ਆਖਰੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਰਿਕਾਰਡੋ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਹੈ "ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਾਜਾ", ਅਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਰਮਨਿਕ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਆਪਣੇ ਆਪ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਬਾਈਬਲ ਵੱਲ ਮੁੜਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਵੇਖੋ ਕਿ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੀਤਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਭਟਕ ਗਏ ਹਨ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇੱਥੇ ਹੋਰ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ. ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਦਾ ਨਾਮ ਇਕਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਬਾਸਕ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਉਤਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੁਰਾਨ ਜਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਈਬਲ ਵਰਗੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਨਾਮ ਹਨ ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਆਧੁਨਿਕ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਬਹੁਤ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਸਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ.

ਮੈਨੂੰ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਕਿਉਂ ਹੈ?

ਕੀ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ? ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ.

ਹੁਣ, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਰਨ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ.

ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਹੋਵੋਗੇ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਅਰਥ ਜਾਣਨ ਦਾ ਕੀ ਉਪਯੋਗ ਹੈ?… ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦੇ.

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ ਹੋ ਪੰਜੇ ਪਿਆਰ ਦਾ

ਜਿਸਦਾ ਕਾਰਨ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਹੈ. ਇਸ ਅਰਥ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ. ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਸਕਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅਨੁਕੂਲ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਹੀਂ.

ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੂਲ ਅਤੇ ਅਰਥਾਂ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਪਾਗਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਣਾ ਹੈ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਰਣਨੀਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਬਾਰੇ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਨਾ, ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਸਾਡੇ ਸੋਚਣ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚਰਿੱਤਰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਰਿਹਾ ਹੈ.

ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਸ਼ਕਤੀ, ਆਕਰਸ਼ਣ ਅਤੇ ਭਰਮਾਉਣ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਨਾਮ ਵੀ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਤ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਧੇਰੇ ਹੈ.

ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ, ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਦੀ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਜਾਣਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ?

ਕਿਸੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲਈ ਸੰਪੂਰਣ ਨਾਮ o ਧੀ, ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ.

ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਫੈਸਲੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹ ਹੈ ਬੱਚਾ ਇਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ.

ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ "ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਲਗਦਾ ਹੈ" ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੂਲ, ਇਤਿਹਾਸ, ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਿਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਪਾਤਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ.

ਕੀ ਉਹ ਦਲੇਰ, ਇਮਾਨਦਾਰ, ਲੋਹੇ ਦੀਆਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਾਲਾ, ਸ਼ਰਮੀਲਾ, ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੰਦਰੂਨੀ, ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ, ਮਿਲਣਸਾਰ ਹੋਵੇਗਾ? ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਇੱਕ ਫਰਕ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਮ ਵਿਕਲਪ ਏ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਨਾਮ. ਇਸ ਅਰਥ ਵਿੱਚ, ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਉਸ ਚਰਿੱਤਰ ਤੇ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੋ ਜਿਸਨੇ ਉਸ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸਦੇ ਅਰਥ ਵੀ.

ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਸੁਝਾਅ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਗੇ.

ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣ ਸਕੋਗੇ

ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਾਣਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵੈ-ਖੋਜ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ, ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਗੁਣ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਲਈ.

ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਉਸਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਰਥ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸਦੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਨ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਲੈਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੋਗੇ. ਅਰਥ ਸਿੱਖਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ.

ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਝੁਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵੱਖਰੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨਾ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ. ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਤੁਸੀਂ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਣ ਹਨ ਜੋ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਨ

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੌਣ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਅਰਥ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਮਤਲਬ- names.com. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਡਾਟਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ.

ਜੇ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਇਸਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿਓ ਪੰਨੇ ਦੇ ਸੰਪਰਕ ਭਾਗ.