ຄວາມຫມາຍຂອງຊື່ທໍາອິດ Uriel

ຄວາມຫມາຍຂອງຊື່ທໍາອິດ Uriel

ຊື່ທີ່ພວກເຮົາວິເຄາະຢູ່ໃນບົດຄວາມນີ້ແມ່ນກ່ຽວຂ້ອງກັບບຸກຄົນທີ່ມີຄວາມລຶກລັບ, ເຖິງແມ່ນວ່າມີຄວາມັ້ນໃຈຫຼາຍ. ມັນມີຄຸນງາມຄວາມດີຫຼາຍຢ່າງແລະຂໍ້ບົກພ່ອງຂອງມັນແມ່ນບໍ່ມີເລີຍ. ອ່ານເພື່ອຮູ້ທຸກຢ່າງກ່ຽວກັບລາວ ຄວາມຫມາຍຂອງຊື່ທໍາອິດ Uriel.