نام دختر و پسر مصری

انتخاب فوری نام مناسب کودک شما می تواند یک کار واقعاً دشوار باشد. اگر به این نکته اضافه کنیم که ممکن است هنگام انتخاب نام با شریک خود اختلاف داشته باشید یا چندین گزینه دارید ، کار انتخاب نام ممکن است ماه ها به طول انجامد.

در دوران اخیر ، مادران و پدران به دنبال اسامی اصلی هستند تا نوزادان آنها واقعاً شخصیت قاطعی داشته باشند و به همین دلیل است که گاهی اوقات به دنبال نام در زبان های دیگر مانند مصری، به طوری که کودک می تواند از همان لحظه اول تولد متفاوت باشد.

اگر آنچه در حال حاضر به دنبال آن هستید ، همین باشد نام مصری برای زنان و مردان، خدایان مدرن ، باستانی ، خنده دار ، کمیاب یا اسطوره ای ، واضح است که این مقاله برای شما آماده شده است ، زیرا در آن لیست بزرگی از نام ها را خواهید یافت که اگر فقط درباره نام مصری ها بیشتر بدانید عالی خواهد بود. به

نامهای مصری برای زنان

اگر چیزی که قرار است داشته باشید یک دختر باشد ، واضح است که آنچه شما به دنبال آن هستید نام های زنانه است. به خواندن ادامه دهید تا جزئیاتی از لیست را از دست ندهید نامهای مصری برای زنان.

زن مصری

 • توروت
 • Niut ، که نماد "هیچ" است.
 • Neb ، نمایانگر طبیعت است.
 • آستارته
 • آمونت
 • ام
 • هگت
 • احموس
 • الیمپیا
 • نفرتیتی ، به معنی "زیبایی اینجاست"
 • یانارا
 • یاهو
 • ادجو
 • این کاربر
 • سرک
 • نفرت
 • خیسا
 • Uatchit ، به معنی "مقدس"
 • هکت الهه ای است که نشان دهنده باروری است
 • ممفیس ، به معنی "ببر".
 • Mehet Weret
 • نففی
 • رننت
 • اپی
 • Mout ، به معنی "بی پروا" است
 • ایسیس
 • نفرو
 • ماندیسا
 • ککت ، نشان دهنده شب است
 • ساکت
 • آهوتپ
 • سوترا
 • کیا
 • نایله
 • هرنیث
 • آنات
 • برنیس
 • Uadjit ، "مار"
 • زالیکی
 • نکبت
 • پوشیده
 • مهتورت
 • باستت
 • NEFERTARI
 • آرسینو
 • آنیپ
 • ورتیامتس
 • Tueris ، "مدافع مادران"
 • تیه
 • کلئوپاترا
 • Nubia
 • نیث ، نماد مرگ است
 • منتوتوتوت
 • شیار
 • هاتشپسوت ، که معنی آن "دختر جسور" است
 • کاویت
 • هکیت ، به معنی "سرزنده"
 • شایسته ها
 • ابونی
 • ناونت
 • ههت
 • ساکمیس

نامهای مصری مردانه

از سوی دیگر ، اگر چیزی که قرار است داشته باشید یک کودک است و هنوز شک دارید که او را چگونه بنامید ، هیچ جزئی از این لیست را از دست ندهید. نام مردان مصری.

 • فنوکو ، به معنی "غروب"
 • جباری
 • اسحق
 • جعفری
 • خلفانی به معنی "وفادار به قوانین"
 • گیاسی
 • Donkor ، "محترم"
 • چه بی
 • بدرو
 • اوتا
 • آمسو
 • زوبری
 • ماکلانی ، معنی "کسی است که با نوشتن می خواند
 • مصره
 • کاموزو
 • فاضل ، "سخاوتمند"
 • بس
 • شوخی
 • فنیانگ
 • Akil
 • ثابت
 • داکارایی
 • Odion
 • عمری
 • نیسم
 • یسی
 • خالد
 • کاظمده
 • قصیده ، به معنی "مسافر"
 • چیگارو
 • آخناتن ، به معنی "وفادار به آتن"
 • ابون
 • سکنی
 • حضرت موسی
 • سودی
 • نکوکو
 • Chisise ، "پنهان"
 • پاکی
 • موسون
 • رامسس
 • چنزیرا
 • آزیبو
 • سابولا
 • آدوفو
 • رادامز
 • Re ، به معنی "کسی که روشن می کند"
 • Chafulumisa ، به معنی "سریع"
 • لوکمن
 • ناجا
 • بابا
 • کوسه ای
 • لیسیمبا به معنی "شکارچی"
 • ماتسیملا
 • ابوبکر
 • مینکاب
 • حنیف
 • توماینی
 • هاکیزیمانا
 • آپوفیس
 • حسنی
 • بانكول
 • آدبن
 • آتن
 • عباسی ، "سختگیر"
 • تاریک
 • مسلمان
 • اسود
 • ترمون
 • موخسنا
 • یافئو
 • خموم
 • عسل
 • ماسکینی
 • ممپبیس
 • اوشهر
 • گاهیجی
 • Hondo
 • بومانی

نام خدایان مصری

فرعون ها و خدایان مصری

فرهنگ مصری دارای زبانی است که متعلق به زبانهای آفریقایی-آفریقایی است و با زبانهای دیگر مانند دموتی یا قبطی همراه است و در طول قرنها و قرون تاریخ اسطوره ای بزرگی را انجام داده است که در آن خدایان و الهه ها سلطنت کردند ، و همچنین فراعنه ای که در اهرام دفن شده بودند.

 

همه سنت های آنها ، مانند همه اسامی که استفاده می کردند ، معنای خاصی داشت ، که در زیر به شما آموزش می دهم:

 • آنوبیس
 • ایسیس
 • هروس
 • نفتی ها
 • نخبت
 • کبک
 • مخمت
 • پوشیده
 • ازیریس
 • حر
 • آمون
 • تنظیم
 • هاتور
 • Ra
 • تاتنن
 • باستت
 • شیار
 • cmun
 • تهت
 • پیرامون
 • آنوکت

اگرچه امیدوارم این مقاله هنگام انتخاب نام نوزاد در راه و همچنین کمک به شما کمک کرده باشد تا درباره مصری بیشتر بدانید، به شما توصیه می کنم از بقیه مقالات با نام به زبان های دیگر دیدن کنید تا بتوانید دقیقاً نام مورد نظر خود را انتخاب کنید.

اگر این مقاله را درباره همه دوست داشتید نامهای مصری که ما نام شما را گذاشته ایم ، نمی توانید در زیر همه مواردی را که می توانید در دسته بندی آنها بخوانید ، از دست بدهید زبان های دیگربه ما مطمئن هستیم که شما سرانجام قادر خواهید بود در مورد نام مناسب برای نوزاد پسر یا دختر خود تصمیم بگیرید.


? کتابشناسی مرجع

اطلاعات مربوط به معنی همه اسامی تجزیه و تحلیل شده در این وب سایت بر اساس دانش به دست آمده با خواندن و مطالعه a تهیه شده است کتابشناسی مرجع نویسندگان برجسته ای مانند برتراند راسل ، آنتنور ناسنتسزو یا اسپانیایی الیو آنتونیو د نبریا.

دیدگاهتان را بنویسید: