معنای زوئی

معنای زوئی

روزهایی وجود دارد که می خواهم در مورد نام دیگری صحبت کنم ، کمتر در کشورهای اسپانیایی ، اما زیبا. آنها نام هایی هستند که به ندرت به نظر می رسد آنها را برای شما گرانبها بدانید. زو این نام کوتاه ، جادویی ، دلپذیر و بسیاری از کلمات مثبت دیگر است. این مرا به یاد دوران کودکی و ظرافت من می اندازد. به همین دلیل است که امروز می خواهم در مورد مبدأ و اصل آن با شما صحبت کنم معنی زوئی.