معنی اسکار

معنی اسکار

برخی از افراد می توانند بین بدست آوردن آنچه برای زندگی نیاز دارند و شاد بودن تعادل برقرار کنند ، و این بدان معنا نیست که آنها خودخواه و دور از آن هستند ، بلکه آنها زندگی را طوری طراحی کرده اند که کاملاً انتظارات آنها را برآورده می کند. این در مورد مرد این مقاله صادق است. به خواندن ادامه دهید تا همه چیز را در مورد آن بدانید معنی اسکار